Dikke daan voor de vijfde maal gekraakt en ontruimd

  Dikke daan voor de vijfde maal gekraakt en ontruimd


De Dikke Daan is gisteren op de ontruimingsdag opnieuw gekraakt. Al snel werd het ontruimd op onduidelijke gronden. Er was daarom ook het nodige verzet vanuit het pand en vanaf de straat. Op straat lagen enkele barrikades, waarvan er een uit pieteit met de auto-bezitters niet is aangestoken. De brandende barrikade moest geblust worden door de waterwerper, iets dat de mensen aan de andere kant de tijd gaf om het nodige meubilair, rot fruit en andere materialen naar de ME te gooien. Uiteindelijk bliezen de verdedigers op straat de aftocht en kon de politie het pand gaan ontruimen. Ook de mensen in het pand wisten nog te ontsnappen. Na de kraak is het volgende persbericht tevens buurtpamflet verspreid, dus nog voor de nieuwe ontruiming.

DIKKE DAAN VOOR VIERDE MAAL HERKRAAKT

Gemeente blundert maar door

Amsterdam, 13 juli 1999

Nadat de afgelopen maanden al meerdere leegstaande panden voor de zoveelste keer zijn gekraakt, is het vandaag de beurt aan “Dikke Daan”. Het is bewezen dat eigenaar Poolman met valse verklaringen een ontruimingsvonnis voor elkaar heeft geflanst. Hij verkocht het pand voor 815.000 gulden aan een Ierse firma. Vijf minuten later kocht Nico Donker de woningen Daniël Stalpertstraat 28 t/m 34 voor een geheim gehouden bedrag. Hij zegt de zestien huurwoningen en twee bedrijfs-ruimtes in tien dure koopappartementen te willen omtoveren. Zowel de Huurdersvereniging als de kraak-groep hebben steeds gezegd dat ná ontruiming de huurwo-ningen zouden verdwijnen. De verbouwplannen zijn ook nog eens gebaseerd op een omstreden splitsingsakte.

Stadsdeel Oud-Zuid en de gemeente zijn al op de hoogte gebracht van deze plannen voordat het pand ontruimd werd op 17 november. Desondanks verklaarde het stadsdeel tegenover de rechter dat de eigenaar geen vergunningen nodig had. Hij zou ‘alleen achterstallig onderhoud verrichten’. Deze overwe-ging lag mede ten grondslag aan het ontruimingsvonnis. Blijkbaar zijn anno 1999 in De Pijp dure koopappartementen meer welkom dan goedkope huurwoningen. Huurdersvereniging en k-raakgroep hebben altijd gestreden voor het behoud van de woningen, voor bijvoorbeeld jongerenhuisvesting.

Stadsdeel en gemeente hebben de oude eigenaar een handje geholpen met een onnodige ontruiming. Het pand stond tot vanochtend nog steeds leeg. In november vorig jaar wilden de overheden niet ingaan op dringende verzoeken van de krakers en de huurdersvereniging om de ontruiming een maand uit te stellen, in afwachting van de uitspraak in een aantal gerechtelijke procedures. In die procedures speelde de vraag of het pand ná ontruiming lange tijd leeg zou blijven staan een centrale rol. Nogmaals: er lagen al bewijzen dat het pand tot koopap-partementen verbouwd zou worden.

Het pand is nadien nog drie keer herkraakt, de laatste keer op 24 december. Evenzovaak kwam het waterkanon en de ME om de blunder van de gemeente toe te dekken. Het beleid van “geen ontruiming voor leegstand” is niets meer waard. De overheid beschermt als vanouds de belangen van de huisbazen.

Over de hele gang van zaken rond de vorige ontruiming loopt nog een klacht bij de Ombudsman. Er loopt ook nog steeds een hoger beroep tegen de eerdere ontruiming.

squamb