Buurtbriefje paard van Amstel

  Buurtbriefje paard van Amstel


Zoals jullie wel weten is het paard van Amstel herkraakt. De bewoners troffen wij aan op straat met een stapel buurtpamfletjes. Onze eerste vraag was natuurlijk wat de URL van hun pand-page was. Enigzins beteuterd moesten ze bekennen dat ze zich meer bezig hielden met het bewoonbaar maken van het krot. Omdat we dat ook wel simpatiek vonden, hebben we afgesproken dat ze zich binnenkort ook virueel op squat.net gaan vestigen. Daarop zal o.a. het volgende komen te staan:

Beste buren,

Zoals jullie ondertussen wel weten is het paard van Amstel (Amstel 134/136 en Paardenstraat 2) opnieuw gekraakt. Sinds de laatste keer dat het gekraakt is geweest, zo’n anderhalf jaar geleden, hebben de eigenaren Wind en Van Oostenbrugge niets structureels met het pand ondernomen. Naast stutwerkzaamheden is er ook door de gemeente Amsterdam nog geen verdere actie ondernomen om het pand van z’n verkrotting te redden.

In de 13 jaar nadat de laatste bewoners door Van Oostenbrugge uit het pand gezet zijn, is het pand doel geworden van een verrregeaand verval van de constructieve staat. Nalatigheid van onderhoud, het uitslopen van draagbalken, vloerdelen en draagmuren zonder vergunning (welke zeker bij een dergelijk rijksmonument nogdig is) en regenpijpen die zomaar ergens het pand binnenlopen, zijn voorbeelden van oorzaken die geleden hebben tot het al dan niet moedwillige verval van het paard. Ook de gemeente gaat niet vrijuit. Mede door het pand te blijven ontruimen is de situatie geworden zoals hij is.

Met diverse beslagleggingen op het pand lijkt het onwaarschijnlijk dat er snel een oplossing komt. De gemeente had veel eerder moeten ingrijpen door de eigenaren aan te schrijven op hun wanprestaties en hun onderdruk te zetten iets met het pand te ondernemen.

Nu het pand opnieuw gekraakt is zeggen wij de gemeente: doe iets aan deze treurige situatie. Voorbeelden van mogelijkheden die de gemeente tot de beschikking staan zijn: de eigenaar tot renovatie dwingen, het zelf uitvoeren van renovaties op kosten van de eigenaar, het vorderen van het pand of onteigening.

De situatie is dringend genoeg om gebruik te maken van deze mogelijkheden. Van de eigenaren die met elkaar in de clinch liggen hoeven we niet veel te verwachten. De ruzie gaat over wie zich rechtmatig eigenaaar mag noemen en dus het recht tot verkkoop heeft. Inmiddels is er een derde partij bijgekomen, nammelijk makelaar Peters & van der Vloodt. Door de hypotheek van Wind van de rabobank over te nemen heeft Peters & van der Vloodt zich het recht tot verkoop verschaft. Dit compliceert het conflict alleen maar verder en er lijkt dus voorlopig nog geen eind in zicht te zijn.

In de direkte toekomst willen wij het pand proberen te behoeden van verder verval, door puin op te ruimen en in samenwerking met een architekt te kijken hoe verdere stutwerkzaamheden uitgevoerd zouden kunnen worden.

Ook gaan we de gemeente aanspreken op hun verantwoordelijkheid door middel van het schrijven van een raadsadres, waarbij wij het verval van het paard en de algemene verkrotting door specuolatie aan de kaak willen stellen.

Op de achterzijde vind u een aantal foto’s van het verkrotte gedeelte aan de Amstelzijde. Wij bewonen dee nog goed bewoonbare gedeeltes aan de paardenstraatkant. Bij verdere ontwikkelingen rond het paard zullen wij u wederom op de hoogte stellen.

Met strijdbare groet,

De aktievoerders

!squamb!